לקוח

Ylas.org

אתר ylas , האתר הרשמי, מבית עמותת ילדות אבודה, המהווה בסיס לקשר מתמשך עם ציבור "ילדי השואה", לשם דווח שוטף על ההתקדמות, בכדי לאפשר דיאלוג עם החברים ולשם העשרת החברים במידע אמין הנוגע לציבור מיוחד זה.
עמותת ילדות אבודה הוקמה במטרה אחת בלבד, בכדי להשיג מממשלת גרמניה פיצוי הולם עבור ילדי השואה בגין עושק ילדותם.

אתר :  Ylas.org

אודות

אודות

חברי וועד ילדות אבודה פועלים מזה חמש שנים באופן רצוף ומתמקדים בהשגת פיצוי בגין ילדותנו שנעשקה
מטרת  אתר עמותת ילדות אבודה להוות בסיס לקשר מתמשך עם ציבור "ילדי השואה", לשם דווח שוטף על ההתקדמות, בכדי לאפשר דיאלוג עם החברים ולשם העשרת החברים במידע אמין הנוגע לציבור מיוחד זה.
עמותת ילדות אבודה הוקמה במטרה אחת בלבד, בכדי להשיג מממשלת גרמניה פיצוי הולם עבור ילדי השואה בגין עושק ילדותם.
לשם כך ולאור המטרה הברורה, גיבשה העמותה תוכנית פעולה מוסכמת ופועלת במרץ להגשמתה.
לאור ניסיוננו שהצטבר במגעים עם מקבלי ההחלטות הגרמניים ועם גופי המו"מ השונים, הסקנו שרק ארגון ממוקד בנושא הפיצוי של ילדי השואה, הפועל מכוח הייצוג והגיבוי המרבי שניתן לו ע"י "הילדים" יכול להשיג את אשר לא הושג עבורנו מעולם.
כיוון שעוצמתנו תלויה בגיבוי שינתן על ידי "ילדי השואה" אנו קוראים לך להצטרף לעמותת   ילדות אבודה – ילדים שורדי שואה.

שירותים ומוצרים

שירותים ומוצרים

מטרות ויעדי העמותה

מטרות העל
•  השגת פיצוי הולם מהגרמנים לנו הילדים שורדי השואה,  בגין יתמות  ועושק ילדותנו במחנות המוות, בגטאות, בבריחה ובמסתור.
•  תיקון העוול, רב השנים, שנגרם לנו, הילדים ששרדו, מחוסר ההכרה, של המוסדות, בפגיעה היתרה שנפגענו עקב גילנו הרך בתקופת השואה
• תיקון העוול שנגרם לנו בכך שנמנע מאתנו לתבוע פיצויים אינדיבידואלים עקב חוקי ההתיישנות שחלו מבלי שנהיה מודעים לכך בגין גילנו הצעיר ורצוננו לשכוח ולהדחיק את החוויות האיומות.
• השגת שיווין בפיצוי שקיבלו בני גילנו הגרמנים ילדי המלחמה.
• פיצוי היתומים על רצח הוריהם והסבל הכרוך.

והכול בכדי לכפר על העוול שנגרם לנו במשך שנות דור בגין הזנחת הטיפול בפיצוים להם אנו זכאים בדין  והשגתם מהרפובליקה הפדראלית של גרמניה.

יעדים

• גיבוש בסיס התביעה והצגתה בפני הגורמים הרלוונטיים
• השגת פיצוי גורף בגין ילדות עשוקה
• השגת פיצוי בגין רצח הורי היתומים
• השגת ביטול ההתיישנות לגבי תביעות אישיות שהוגשו ויוגשו כנגד הרפובליקה הפדראלית הגרמנית על ידי לילדי השואה
• חתירה לשיתוף נציגי ילדות אבודה, באופן יחסי לחלקם של ילדי השואה באוכלוסיית השורדים, בארגונים העוסקים בשואה ובפיצוי קורבנות השואה
• שיתוף פעולה עם ארגוני ילדים שורדי שואה ברחבי העולם.
• פעילות לשיפור תנאי חייהם של הילדים שורדי השואה על ידי: נקיטת צעדים נדרים משפטיים, ארגוניים, ציבוריים ואחרים על מנת, שכל הילדים ששרדו את השואה יזכו בתנאים כלכליים הוגנים וחיים של כבוד, למשך שארית חייהם