לקוח

26iyar

אתר 26iyar, הבלוג הרישמי של דורית מנו – טל אור

אתר : http://26iyar.com/

אודות

אודות

כרון לדור ודור

ביום כ”ו באייר תש”ה, התשיעי בחודש מאי 1945, הכניעו בעלות הברית את גרמניה הנאצית. כנפיו של הנשר  הדורסני שוברו וצפרניו קוצצו. על חורבותיה של אירופה העשנה שאדמתה נותרה ספוגה בדמם של יהודים, העולם החל לנשום לרווחה. מתוך תרועת מנצחים שהתערבה בדמעותיהם של הממאנים להתנחם, זרחה שמש חדשה על עולם חופשי יותר.

ברחבי תבל מציינים בגאווה ובהכנעת ראש את תאריך כניעת הרייך השלישי ואת סיום מלחמת העולם השנייה. במדינות חבר העמים ובישראל מציינים את יום הניצחון בתאריך הלועזי, ה-9 במאי, בטקסים ממלכתיים זקופי גו ורויי זכרונות.

ביוזמת הנגיד היהודי הדגול, ה”ה גבריאל גרמן בן ניסן רשביל ותהילה זכרייב הי”ו, סגן נשיא הקונגרס היהודי הרוסי ונשיא ארגון הצדקה העולמי ‘סטמאגי’ ובברכת גדולי ישראל, הרבנים הראשיים לישראל ונציגי עם, נקבע לציין את יום הניצחון השחרור וההצלה של יהודי אירופה מציפורני הנאצים ימ”ש גם לפי התאריך העברי.

ביום הכ”ו באייר בו גם החל העם היהודי להתנער מאפר הכבשנים ומעפר תולדותיו, יצויין הארוע בסימן של נצח ישראל שלא ישקר ובהעלאה על נס את התקומה היהודית האמיתית של עם שכוחו ברוחו, “ברוחי אמר ד’”. ביום זה יצויין נס ההצלה הפיזית וסוד התחייה הרוחנית.

ביום זה נודה לאלוקינו על פדות נפשנו, על יציאתם לחרות של מיליוני יהודים שיצאו מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה. ‘התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי… בכל קצוות תבל שוב מהדהד קול התורה והתפילה של יהודים, ותחת אש הכבשנים בוערת אישה של תורה. דורות של צאצאים לאודים מוצלים מאש ממשיכים את שושלת הזהב עד ביאת ינון, כי לא תשכח מפי זרעו.

ביום כ”ו אייר, נזכור את עלייתם על המוקד של מיליוני אחינו היקרים ובראשם גדולי עולם אדירי התורה והיראה שנהרגו ושנטבחו עקה”ש בידי הנאצים ועוזריהם ושל כרבע מיליון יהודים שחירפו נפשם במלחמה במסגרת צבאות בעלות הברית וביחידות הפרטיזנים הי”ד.

ביום זה נכתוב בציפורן ברזל את תולדותיהם ודברי ימיהם של אחינו. נחרוט את זכרם וצוואתם על לוח לבינו. שושלת הדורות שקמה מעפר, צאצאים המקיימים תורה ומצוות אינם אנדרטה דוממת אלא הנצחה חיה וקול תורתם הוא תרועת ניצחון על הקמים עלינו, מצבת נצח לזכרם של יקירינו, חומה בצורה וערובה לקיומנו.

תפילתנו ליושב במרומים שנזכה לקיים מה שנאמר “ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם  …שם עולם אתן לו אשר לא יכרת”  (ישעיה נ”ו ה’)

ונפרוס כפינו בתפילה “י-ה זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו גאלנו, ומבור גלות דלנו והעלינו, לנצח על מלאכת בית ה’”. בביאת גואל צדק במהרה בימינו.

שירותים ומוצרים

שירותים ומוצרים

באתר ניתן להתרשם ממגוון הפעילויות : גלריות, סיפורי לוחמים, וכתבות