לקוח

Bukobina

http://bukovina.org.il/

אתר bukovina, האתר הרשמי של הארגון העולמי ליהודי חבל בוקובינה, הארגון שעיקר עיסוקו היה בטיפוח חיי החברה של ילידי בוקובינה וקיום מפעל סעד והנצחה של יהודי בוקובינה עובר בימים אלו שינוי והתאמה למציאות המשתנה עם הפנים לדורות ההמשך

אתר : http://bukovina.org.il/

אודות

אודות

הארגון העולמי של יהודי בוקובינה עומד בפתחו של עידן חדש. הארגון שעיקר עיסוקו היה בטיפוח חיי החברה של ילידי בוקובינה וקיום מפעל סעד והנצחה של יהודי בוקובינה עובר בימים אלו שינוי והתאמה למציאות המשתנה עם הפנים לדורות ההמשך.

כצעד ראשון, התאחדו כל קהילות היהודים יוצאי בוקובינה תחת "ארגון עולמי של יהודי בוקובינה", כאשר כול קהילה ממשיכה לשמור על צביונה המיוחד.

ההנהלה הרחבה הכוללת את כל נציגי הקהילות, בחרה וועד מנהל חדש נשיא הארגון ויו"ר הוועד המנהל, בחלקי נפל הכבוד והאחריות למלא את התפקיד הכפול כנציגם של יוצאי בוקובינה בישראל.

הוועד מורכב מהחברים הוותיקים להם אנו מודים על נשיאת העול וקיום הארגון עד כה, בשילוב עם דור הביניים של ילידי בוקובינה ונציגים של דור ההמשך.

הועד מנהל המורכב מאנשים שאכפת להם ומוכנים להתנדב ולתרום מניסיונם הניהולי והארגוני. ועד אשר יבטיח את המשך קיומו של הארגון וינציח את מורשת יהדות בוקובינה. הוועד פועל להמשך התפתחות הארגון כולל גיוס ושילוב הדור השני של יוצאי בוקובינה וחשיפתו למורשת של יהדות בוקובינה שהוכחדה.

שירותים ומוצרים

שירותים ומוצרים

מטרת האתר לשמש ככלי התקשורת החוויתי של יוצאי בוקובינה לדורותיהם, תוך שימת דגש מיוחד על טיפוח דורות ההמשך.

מטרתו להיות בסיס הנתונים המרכזי והמקיף ליהדות בוקובינה ולחוקריה, כולל קישורים לאתרים מגוונים בארץ ובעולם כמשלימי מידע.

האתר המודרני משתמש בכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר לשם המחשה וקלות הגלישה בו . לאתר תרם הצייר, יליד בוקובינה, שלמה שוורץ ציורים חיוניים וצבעוניים המדגישים את המורשת והשלובים במדורי האתר השונים.

אתר האינטרנט ירכז את כל המידע הזמין לגבי כל הקהילות והעיירות שהרכיבו את מרקם יהודי בוקובינה ויכלול: אתרים יהודיים, צורה ואופן חיי הקהילות, המסורת, בתי הכנסת בתי המדרש, בתי ספר, תרבות, חסידות, ספורט, ספרים וספרות, בתי קברות יהודים ועוד.

כל אלו מודגשים באמצעות תמונות, סרטים, עדויות מוקלטות, מפות ואמצעי המחשה נוספים.